Εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του VALOR υποστηρίζουν την ποιότητα και την αρχαία παράδοση και προστατεύουν τη παραγωγή ως τη βασική δραστηριότητα, που οδηγεί στην ελαστικότητα και την αειφορία.

Σχεδιάστηκαν για:

  1. Ανώτερης ποιότητας ειδικούς στο ευέλικτο γεωργικό σύστημα, ως διδακτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές,
  2. Γεωργούς που έχουν επίγνωση της έννοιας αειφορία, ως εργαλείο υποστήριξής τους, στην αύξηση των ικανοτήτων τους, να διατηρούν, να αξιοποιούν και να προάγουν τοπικές παραδοσιακές ταυτότητες και οικονομίες.

Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να βρει το σχετικό υλικό κάτω από την καρτέλα «Εκπαίδευση».


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αρέσει σε %d bloggers: