Εταίροι

Η Συμμαχία VALOR διαμορφώθηκε από τους συμμετέχοντες εταίρους και από ένα μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων εταίρων, από τις Ευρωπαϊκές Χώρες Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ρουμανία, Ισπανία, Κύπρος και Τουρκία, όπως Περιφερειακά, Εθνικά και Ευρωπαϊκά Πάρκα, Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και κρατικών αρχών και κεντρικών οργανισμών

Ε1

PNGSL

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA»

ΙΤΑΛΙΑ

Ε2

NECCA

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε3

NSWMN

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «SCHWARZWALD MITTE/NORD E.V.»

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ε4

UTH

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε5

USV

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA»

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ε6

MAKRO

MAKRO YONETIM GELISTIRME DANISMANLIK LTD. STI.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ε7

CTFC

ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ε8

SYNTHESIS

ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LTD.

ΚΥΠΡΟΣ

Ε9

INTEGRA

INTEGRA FILDER E.V.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ


undefined Επιλέξτε έναν εταίρο, από τον πάνω πίνακα, για περισσότερες πληροφορίες.


PNGSL

undefined

Το Εθνικό Πάρκο «Gran Sasso e Monti della Laga» αναπτύσσει δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να εγγυηθούν και να προάγουν τη διατήρηση και την αξιοποίηση της φυσικής, της κοινωνικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Οι δραστηριότητες αυτές διενεργούνται με μια μόνιμη αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες, ούτως ώστε να καταστεί η διατήρηση ένας κοινός στόχος. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Πάρκου είναι η διαχείριση και η προστασία της ζωικής και φυτικής κληρονομιάς, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και η ανάπτυξη δράσεων βελτίωσης της περιβαλλοντικής αειφορίας. Στον τομέα της διατήρησης, το Πάρκο διενεργεί έργα στρατηγικής σημασίας για την επανεισαγωγή, τη παρακολούθηση και τη προστασία μεγάλων θηλαστικών, όπως επίσης και εκτεταμένη έρευνα για την ενίσχυση της διατήρησης μικρότερων ειδών, ειδικότερα των ειδών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, και για το σκοπό αυτό συμμετέχει επίσης και σε αρκετά Προγράμματα και Έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιοχή του Πάρκου Gran Sasso e Monti della Laga οριοθετείται από μια νότια (Gran Sasso) και μια βόρεια (Laga Mountains) έκταση, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως βραχώδεις ράχες, κορυφές βουνών, δάση και χορτολιβαδικές εκτάσεις, τα οποία εκμεταλλεύονται για άσκηση κτηνοτροφίας, παραγωγή καυσόξυλων και κάστανων, καθώς επίσης και για δραστηριότητες ορεινής αναψυχής (κυρίως πεζοπορίας). Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Πάρκου ανήκει σε ιδιώτες, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε κοινότητες, οι οποίες κατέχουν τους βοσκότοπους και το μεγαλύτερο τμήμα των δασών.

Ο εταίρος Ε1-PNGLS είναι ο Συντονιστής της Συμμαχίας Γνώσης του VALOR.

www.gransassolagapark.it


NECCA

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (NECCA), ο οποίος ιδρύθηκε νομικά το έτος 2002, είναι ένα μη κερδοσκοπικό, κοινωφελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και εποπτεύεται απευθείας από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός του είναι η προστασία και η διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, και γενικότερα της περιοχής χωρικής του αρμοδιότητας γενικότερα, καθώς επίσης και η διαχείριση του Αποθέματος Βιόσφαιρας του όρους Όλυμπος. Η περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του NECCA, κατά το χρόνο ίδρυσής του ανερχόταν σε περίπου 23.500 εκτάρια, με καθορισμένο διαχωρισμό ζωνών (Α’, Β’ & Γ’ Ζώνες Προστασίας), όσον αφορά στη διαβάθμιση της προστασίας και των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με έναν καινούργιο νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε το έτος 2018, η περιοχή ευθύνης του Φορέα, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί και σήμερα ανέρχεται σε περίπου 70.000 ha, με την προσθήκη τεσσάρων ακόμα προστατευόμενων περιοχών, ενταγμένων στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (NECCA) εδρεύει στο Λιτόχωρο (Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας), στους πρόποδες του όρους Όλυμπος. Η περιοχή ευθύνης του εκτείνεται και καταλαμβάνει τμήματα έξι Δήμων και τριών Περιφερειακών Ενοτήτων. Επί του παρόντος απασχολεί 15 υπαλλήλους, και διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από αντιπροσώπους από όλους τις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς (Δασικές Υπηρεσίες, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Επιστημονική Κοινότητα κλπ.) Το πεδίο εργασίας του Φορέα περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, κυρίως:

  1. Εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων και σχεδίων στο Εθνικό Πάρκο Ολύμπου, στο Απόθεμα Βιόσφαιρας, αλλά και σε ολόκληρη τη περιοχή ευθύνης και στο Απόθεμα Βιόσφαιρας,
  2. Διενέργεια προγραμμάτων παρακολούθησης, που εστιάζουν στα σημαντικά είδη, τύπους οικοτόπων, πιέσεις κλπ.
  3. Αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης της τοπικής κοινωνίας, και διενέργεια προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
  4. Επόπτευση, φύλαξη και περιφρούρηση του συνόλου της Προστατευόμενης Περιοχής,
  5. Παροχή πληροφοριών σε επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής,
  6. Παροχή γνωμοδοτήσεων (θετικών ή/και αρνητικών) προς τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές, για οποιοδήποτε έργο ή δραστηριότητα πρόκειται να λάβει χώρα εντός ή πέριξ της περιοχής ευθύνης του και χρήζει περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα κατασκευαστικά έργα, όπως μονοπάτια, γέφυρες, ανάκτηση εσόδων από διάφορες πηγές (εισιτήρια εισόδου, ξεναγήσεις, παροχή σήματος ποιότητας κλπ.) και φυσικά η υπαγωγή σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα, είναι τομείς εργασίας δευτερευούσης προτεραιότητας , αλλά πολύ σημαντικές για τη βιωσιμότητα του Φορέα, στο μέλλον.

NSWMN

undefined

Το Φυσικό Πάρκο «SCHWARZWALD MITTE/NORD E.V.»
Εκτεταμένα δάση, ανοιχτές πεδιάδες, μια πλούσια ιστορία. Στοχεύοντας στη διατήρηση και τη προσεκτική ανάπτυξη του πολιτιστικού τοπίου του Μέλανα Δρυμού, το οποίο έχει αναπτυχθεί με το πέρασμα των αιώνων, το Φυσικό Πάρκο Μέλανα Δρυμού Κεντρικό/Βόρειο, ιδρύθηκε το έτος 2000. Σκοπός της ίδρυσής του είναι η διατήρηση της μοναδικότητας και της ομορφιάς του τοπίου και ταυτόχρονα η προώθηση φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον τουριστικών παροχών. Το Φυσικό Πάρκο έχει τη νομική δομή μιας ενσωματωμένης κοινωνίας, η οποία έχει ως επικεφαλής ένα μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Δασών. Τα μέλη της κοινωνίας είναι οι 106 τοπικές κοινότητες, οι οποίες εδράζονται εντός των ορίων του Φυσικού Πάρκου, 7 Αγροτικές Περιφερειακές Αρχές και 2 Δημοτικά Συμβούλια, καθώς επίσης και από το σύνολο των ενώσεων και των ιδιωτών.

Οι τρεις πυλώνες του έργου του Φυσικού Πάρκου

∙ Προστατεύοντας τη φύση και διατηρώντας την απτή
Ως μια πολύ σημαντική περιοχή διατήρησης, ένα από τα κύρια καθήκοντα του φυσικού πάρκου είναι η προστασία της φύσης και του τοπίου του Μέλανα Δρυμού, διατηρώντας τα ταυτόχρονα, απτά προς τους ανθρώπους. Ως εκ τούτου το Πάρκο υποστηρίζει την ενεργή προστασία και τη λήψη μέτρων φροντίδας, όπως επίσης και τη διενέργεια προγραμμάτων που συστήνουν τη φύση σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Ενεργή εμπειρία του Φυσικού Πάρκου
Το Φυσικό Πάρκο είναι ένας παράδεισος για όσους θέλουν να γευτούν με ενεργό τρόπο την εμπειρία του Μέλανα Δρυμού. Ως εκ τούτου το Πάρκο εστιάζει στη δημιουργία μιας μοντέρνας και φιλικής προς το φυσικό περιβάλλον υποδομής. Μια ποικιλία διαφορετικών και πιστοποιημένων πεζοπορικών διαδρομών και θεματικών μονοπατιών, ποικίλες ορεινές ποδηλατικές διαδρομές και κυκλικά μονοπάτια, διαδρομές περιπέτειας για παιδιά και μοναδικές θέσεις θέας, χαρακτηρίζουν το Πάρκο.

Περιφερειακή Αγορά – Διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου
Το πολιτιστικό τοπίο στο Φυσικό Πάρκο διαμορφώνεται από τους γεωργούς του Μέλανα Δρυμού, οι οποίοι εγγυώνται ότι το τυπικό τοπίο, δηλαδή η εναλλαγή μεταξύ δασών και ανοικτών περιοχών, προστατεύεται και διατηρείται.

www.naturparkschwarzwald.de


UTH

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 37 Τμήματα και 8 Σχολές στη δικαιοδοσία του, κατέχει εξέχουσα θέση στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και ενότητες πλέον του εκπαιδευτικού προγράμματος σε συγκεκριμένους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς τομείς, σε περισσότερους από 43.000 φοιτητές. Η βασική αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι πολύ γνωστό για τις ερευνητικές του επιδόσεις και εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές.

www.uth.gr


USV

undefined

Το Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare της Suceava (USV) ξεχωρίζει ως ένα ξακουστό και διάσημο Ερευνητικό Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, το οποίο βρίσκεται στο βορειο-ανατολικό τμήμα της Ρουμανίας. Το USV προάγει και υποστηρίζει τη δημιουργία και τη διάχυση/διάδοση της γνώσης, διαμέσου των ποιοτικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της έρευνας και καινοτομίας, και της ανθρώπινης ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις υποστηρίζονται από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό των διαφόρων σχολών του Πανεπιστημίου. Μια επισκόπηση των Σχολών του Πανεπιστημίου της Suceava βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.usv.ro.
Τα Διδακτορικά Προγράμματα καλύπτουν 14 επιστημονικά πεδία. Τα ερευνητικά κέντρα του Πανεπιστημίου είναι προσανατολισμένα προς την εφαρμοσμένη έρευνα. Το USV προωθεί τη πολιτιστική ποικιλότητα μέσω του διεθνούς ανοίγματος, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της διεθνούς ενσωμάτωσης, διαμέσου της συνεργασίας με της Ευρωπαϊκά (EE) αλλά και με διεθνή Πανεπιστήμια. Το USV καταβάλλει προσπάθειες να προσεγγίσει τη στρατηγική της ολιστικής διεθνοποίησης περιλαμβάνοντας ποικίλες μορφές ακαδημαϊκών συνεργασιών. Το USV αναλαμβάνει το ρόλο της επιστημονικής έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην επιστήμη και τη τεχνολογία, των τεχνών και των γραμμάτων , στοχεύοντας να συμβαδίσει με τις στρατηγικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το υφιστάμενο εθνικό και διεθνές πλαίσιο, βρίσκεται εν μέσω ισχυρών μετασχηματισμών της αντίληψης, της νοοτροπίας, ώστε να αναθεωρηθεί η σημασία της επιστημονικής έρευνας στη θεσμική ανάπτυξη, και της εμπλοκής της στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Το USV αποτελεί ένα δυναμικό Ευρωπαϊκό Επιστημονικό ίδρυμα, που συμμετέχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Έργα, τα οποία εστιάζουν στην έρευνα και στη καινοτομία, στην αποτελεσματική χρήση και στην ενσωμάτωση των τοπικών πόρων, δημιουργία δικτύων και υποδομών υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας, και στην αξιοποίηση εξειδικευμένου και αφοσιωμένου στους ανωτέρω στόχους, επιστημονικού προσωπικού. Στα πλαίσια της ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ανώτερη Εκπαίδευση και στο Δίκτυο της Επιστημονικής Έρευνας, η διεθνοποίηση αποτελεί προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare της Suceava (USV).


MAKRO

Η MAKRO είναι μια εταιρεία συμβούλων και ανάπτυξης διαχείρισης, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1984 και εδρεύει στην Ankara της Τουρκίας. Από την εποχή της ιδρύσεώς της, η εταιρεία παρείχε ερευνητικές υπηρεσίες, στρατηγική και σχεδιασμό, υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και έχει λάβει μέρος σε έργα και προγράμματα για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μεμονωμένων ατόμων σε διάφορες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και ευάλωτων ομάδων. Οι διάφορες δραστηριότητες στη Τουρκία, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις συνεργασίες με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς (εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης κ.α.) και περιλαμβάνει υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης, όπως εκτιμήσεις τομεακών και καινοτόμων ικανοτήτων, εκθέσεις και στρατηγικό σχεδιασμό.
Μέχρι σήμερα η MAKRO έχει αναπτύξει περισσότερα από 100 προγράμματα και έργα για το σκοπό αυτό. Η εταιρεία διαθέτει επίσης μακρύ ιστορικό στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής κατάρτισης και της επιχειρηματικής πρόβλεψης, σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας. Βασιζόμενη στην αποκτηθείσα εμπειρία της, η MAKRO έχει αναπτύξει μία μοναδική μέθοδο «μαθησιακού μονοπατιού» για καινοτόμα επιχειρηματικότητα: προσέγγιση βήμα προς βήμα μέσω της αυτο-αξιολόγησης, της ηλεκτρονικής μάθηση και της ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών. Σήμερα η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείται από διάφορα προγράμματα επιχειρησιακής επώασης και επιτάχυνσης, στη Τουρκία.
Σε διεθνές επίπεδο, από το έτος 2007, η MAKRO, έχει συμμετάσχει σε 20 Ευρωπαϊκά Έργα, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος, στα πλαίσια διάφορων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Europe Aid, IPA, Erasmus+). Τα έργα αυτά ανέπτυξαν καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων και ενηλίκων ατόμων, που στοχεύουν κυρίως κοινωνική ένταξη/ενσωμάτωση, επιχειρηματική ανάπτυξη (συμπ. καινοτόμα κοινωνική και μεταναστευτική επιχειρηματικότητα), επαγγελματική ανάπτυξη και εξ’ αποστάσεως μάθηση, μέσω της χρήσης σύγχρονων μεθόδων.


CTFC

Το Κέντρο Δασικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Καταλονίας (CTFC), το οποίο βρίσκεται στη Solsona (Lleida), αρχικά ιδρύθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Solsonès και το Πανεπιστήμιο της Lleida. Αργότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Lleida, το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας της Καταλονίας, η Κυβέρνηση της Καταλονίας, το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης και το Δημοτικό Συμβούλιο της Solsona, συνενώθηκαν. Το CTFC αποτελεί μια δημόσια κοινοπραξία, η οποία είναι συνδεδεμένη με τη Διοίκηση της Καταλανικής Κυβέρνησης, και εξαρτάται από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τα δάση. Αποτελεί τμήμα των Ερευνητικών Κέντρων της Καταλονίας (CERCA) και, διαπιστευμένος από τη Κυβέρνηση της Καταλονίας, αντιπρόσωπος της TECNIO, (δημόσιος οργανισμός ανάπτυξης τεχνολογιών). Η αποστολή του CTFC είναι να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό και στην ανταγωνιστικότητα του δασικού τομέα, να προάγει την αγροτική ανάπτυξη και να ενισχύσει την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος μέσω της άριστης έρευνας και της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας στη κοινωνία, με τελικό σκοπό να καταστεί κέντρο αναφοράς σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Για να επιτευχθεί αυτό, το CTFC έχει οργανωθεί σε τρία προγράμματα: πολυ-λειτουργική Διαχείριση Δασών, Δυναμική του Τοπίου και Βιοποικιλότητα και Διακυβέρνηση και βιο-οικονομία.

Η έρευνα που διενεργείται μέσω των προγραμμάτων αυτών, εστιάζει σε βασικές πτυχές, όπως ισορροπημένη περιβαλλοντική λειτουργία, προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή ή ανταγωνιστικότητα σε όλο το μήκος των αλυσίδων αξίας. Μέρος της δραστηριότητας που διενεργείται στα ανωτέρω προγράμματα, μεταφέρεται προς τη κοινωνία μέσω της εταιρίας FBS.

http://www.ctfc.cat/en


INTEGRA

undefined

Ο INTEGRA e.V. είναι ένας μεταναστευτικός οργανισμός που εδράζεται στη Stuttgart και στο Filderstadt της Γερμανίας. Ο INTEGRA δουλεύει με μετανάστες από την Τουρκία, τη Μεσόγειο, την Αραβία και την Αφρική και με πρόσφυγες που έρχονται στην Γερμανία. Ο INTEGRA προσφέρει κοινωνικές δραστηριότητες ενσωμάτωσης των μεταναστών, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, περιβαλλοντικά προγράμματα, ευέλικτη και αειφόρο ανάπτυξη, πολιτιστική κληρονομιά και προστασία των πολιτιστικών δεξιοτήτων και γνώσεων, προγράμματα κοινωνικής συμμετοχής, ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, και προσωπικές συμβουλές και καθοδήγηση για τη βελτίωση των επιπέδων απασχόλησης. Ο INTEGRA δουλεύει απ’ ευθείας με άλλα διοικητικά και κοινωνικά ιδρύματα στις περιοχές της Στουτγάρδης και του Filderstadt, είναι στενά συνδεδεμένος με δημόσιους ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς λήψης αποφάσεων, είναι μέλος διαφόρων συμβουλίων και επιτροπών ενσωμάτωσης μεταναστών και εξυπηρετεί ως σύμβουλος την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής. Ο INTEGRA, επίσης, προετοιμάζει δασκάλους/παιδαγωγούς, εκπαιδευτές και κοινωνικούς καθώς και πολιτικούς πολλαπλασιαστές. Ο INTEGRA λειτουργεί το δικό του Κέντρο Κοινότητας και Μάθησης στο Filderstadt.


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αρέσει σε %d bloggers: