Εταίροι – Συνεργάτες

Ε1

PNGSL

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA»

ΙΤΑΛΙΑ

Ε2

NECCA

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε3

NSWMN

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «SCHWARZWALD MITTE/NORD E.V.»

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ε4

UTH

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε5

USV

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA»

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ε6

MAKRO

MAKRO YONETIM GELISTIRME DANISMANLIK LTD. STI.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ε7

CTFC

ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ε8

SYNTHESIS

ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LTD.

ΚΥΠΡΟΣ

Ε9

INTEGRA

INTEGRA FILDER E.V.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ


Επιλέξτε έναν εταίρο, από τον πάνω πίνακα, για να δείτε τα μέλη-συνεργάτες.


PNGSL

Elena Curcetti
Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Δραστηριοποιείται κυρίως στη διαχείριση πολλών έργων και προγραμμάτων προώθησης και ενίσχυσης της προσαρμογής αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών. Είναι Συντονίστρια Διαχειριστής του έργου VALOR.

Pina Leone
Πτυχίο Εκπαιδευτικής Επιστήμης. Περιβαλλοντική Εκπαιδεύτρια. Έχει διατελέσει εσωτερική συντονίστρια σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, και δραστηριοποιείται κυρίως στην ενασχόληση και τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων, σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σε γενικά εσωτερικά διοικητικά θέματα.

Giorgio Davini
Πτυχίο Εκπαιδευτικής Επιστήμης. Περιβαλλοντική Εκπαιδεύτρια. Έχει διατελέσει εσωτερική συντονίστρια σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, και δραστηριοποιείται κυρίως στην ενασχόληση και τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων, σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σε γενικά εσωτερικά διοικητικά θέματα.

Luca Schillaci
Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών. Επεξεργασία και εφαρμογή προγραμμάτων και έργων που στοχεύουν σε τοπικούς κτηνοτρόφους του Πάρκου, μέσω συνεχόμενων συναντήσεων με γεωργούς και παροχή τεχνικής βοήθειας.


NECCA

Τριαντάφυλλος Μπίτος
Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος με Κατεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, Μεταπτυχιακός Τίτλος με γνωστικό αντικείμενο «Προστασία της φύσης και διαμόρφωση δασικού τοπίου». Εμπειρία ως Δασολόγος 16 χρόνια στο Δημόσιο και ως αυτο-απασχολούμενος. Δασολόγος με γνώση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S. specialist) στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής από το 2012. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+, Interreg κλπ.), σύνταξη φακέλων υπαγωγής σε Εθνικά και Κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα.
Manager στο πρόγραμμα Valor

Αθανασία Γεωργούλη
Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσια Οικονομική. Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εμπειρία ως διοικητικός-οικονομικός υπάλληλος 15 χρόνια στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Οικονομολόγος στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής από το 2012. Οικονομική Διαχείριση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει ο φορέας (ΦΔΕΔΟ).
Administrative στο πρόγραμμα Valor


NSWMN

Karl-Heinz Dunker
Πτυχίο Δασολογίας και Διευθυντής του Φυσικού Πάρκου Μέλανα Δρυμού Κεντρικού/Βόρειου

Yvonne Flesch
Πτυχίο Γεωγραφίας και Αναπληρωτής Διευθυντής του Φυσικού Πάρκου Μέλανα Δρυμού Κεντρικού/Βόρειου. Ηγείται του Τμήματος Αειφορικής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Φυσικού Πάρκου

Michaela Blank
Εκπαιδεύτηκε ως γραμματέας ξένων γλωσσών. Είναι υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Φυσικού Πάρκου

Bianca Brosch
Πτυχίο στη Αειφορική Περιφερειακή Ανάπτυξη. Είναι υπεύθυνη για τη προώθηση των προϊόντων του Πάρκου σε Περιφερειακό Επίπεδο, όπως των αγορών και των φιλοξενούμενων του Φυσικού Πάρκου

Jochen Denker
Πτυχίο Ιστορίας. Είναι υπεύθυνος τύπου και των δράσεων δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων του Φυσικού Πάρκου.


UTH

Δρ. Νικόλαος Κατσούλας
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (BSc-MSc στη Γεωπονία, Ph.D. στη Γεωργική Μηχανική το έτος 2002). Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Έχει περισσότερα από 15 χρόνια ακαδημαϊκής, ερευνητικής και διδακτικής εμπειρίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες, αυτοματισμούς, σχεδιασμό, μοντελοποίηση και έλεγχο στα θερμοκήπια, στον προγραμματισμό της άρδευσης, στην υδροπονία και στην ενυδρειοπονία, στη διαχείριση ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη παραγωγή μικροφυκών και άλλα. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα και έχει εκδώσει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις (με περισσότερες από 60 σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, και περισσότερες από 1200 βιβλιογραφικές αναφορές τρίτων, h-index = 20).

Χαράλαμπος Σαμαντζής
Απασχολήθηκε ως Διευθυντής στο CIE του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ ήταν υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας από το έτος 2004, και συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων σε αρκετές σχετικές προτάσεις/πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε Επιχειρηματικά Έργα και Προγράμματα και επιπροσθέτως συμμετέχει και συντονίζει το Πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες (EASME), τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη της στρατηγικής και το σχέδιο εφαρμογής του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας, ο κ. Σαμαντζής είχε επίσης υπ’ ευθύνη του την ανάπτυξη και επέκταση της βάσης των οργανισμών/φορέων, που ενδιαφέρονται για την προσφορά εκπαίδευσης και ευκαιριών απασχόλησης, σε φοιτητές που αποφοιτούν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ελένη Βεζάλη
Έχει απασχοληθεί στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης / Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως Συντονίστρια Διαχειριστής Έργου από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του έτους 2018. Προς το παρόν ενεργεί ως Διαχειρίστρια Έργου και Οικονομικός Επόπτης στη CIE, σε αρκετά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+, όπως το Πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες (EASME), GIG (DG Απασχόληση), oCITY (Erasmus+ Συμμαχία Γνώσης) και πολλά περισσότερα. Η κ. Βεζάλη παρέχει ένα ευρύ φάσμα βοήθειας και υποστήριξης, ως απόρροια των σπουδών στην Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, προσφέροντας χείρα βοηθείας στις οικονομικές πτυχές του Προγράμματος, όπως επίσης στο τεχνικό και στο ερευνητικό κομμάτι.

Δρ. Δημήτριος Παπαναστασίου
Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Φυσικός με M.Sc. στη Περιβαλλοντική Φυσική και PhD στη Περιβαλλοντική Ρύπανση και Μετεωρολογία. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ποιότητα Αέρα και (Αγρο) Μετεωρολογία. Έχει μεγάλη εμπειρία στη παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε αστικές και αγροτικές περιοχές και σε κτίρια, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εφαρμογές και στη παραγωγή. Έχει 12ετή ερευνητική εμπειρία έχοντας συμμετάσχει σε 23 ερευνητικά, αναπτυξιακά και διαδικτυακά προγράμματα, 18 χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 8 χρόνια εμπειρίας ως εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει δημοσιεύσει 29 επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 65 επιστημονικές εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων (περισσότερες από 350 βιβλιογραφικές αναφορές τρίτων, h-index = 9). Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, καλά καταρτισμένος και με εμπειρία στην εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών.

Δρ. Δημήτριος Αντωνιάδης
Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας . Είναι Γεωπόνος (2001) με M.Sc. στη Φυτοπροστασία και PhD στη Βιοκλιματολογία. Είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι το Αστικό Πράσινο, η Φυτοπροστασία και η διαχείριση του αέριου περιβάλλοντος των θερμοκηπίων. Έχει μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση και τη διατήρηση του αστικού πρασίνου και στη φυτοπροστασία, και διδακτική εμπειρία στη Βιολογία, Φυτοπαθολογία και στη Βιοκλιματολογία. Έχει συμμετάσχει σε 9 ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει 4 επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 4 επιστημονικές εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Επίσης είναι επικεφαλής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου.

Γεώργιος Μηλιώκας
Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Γεωπόνος (BSc στη Γεωπονία-2013, MSc στη Φυτοφαρμακευτική-2015). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, τη Φυτοπροστασία και τη διαχείριση του αέριου περιβάλλοντος των θερμοκηπίων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 7 Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα, ενώ το βασικό πεδίο εργασίας του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη παρακολούθηση και την αξιολόγηση των γεωργικών συστημάτων με αισθητήρες (γεωργία ακριβείας), το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση ιστοσελίδων Προγραμμάτων και Έργων, και το σχεδιασμό υλικών και μέσων διάδοσης.

Έλλη Αρμύρα
Απασχολείται στο Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τον Ιούλιο του 2018. Μέσω των σπουδών της στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και ειδικότερα στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφοριακών Συστημάτων, απέκτησε πολλές γνώσεις στο πεδίο της Διαχείρισης Πληροφοριών. Το επαγγελματικό της υπόβαθρο περιλαμβάνει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ως διοικητικός και οικονομικός συνεργάτης. Έχει συμμετάσχει στη διαχείριση περισσότερων από 15 Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων στο Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το πεδίο εργασίας της περιλαμβάνει υποστηρικτικές δράσεις για την υποβολή των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και στη διοικητική διαχείρισή τους, δράσεις δημοσιότητας και διάδοσης προς άλλα δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα, διεξαγωγή έρευνας για χρηματοδοτικές ευκαιρίες και επιμέλεια και επικουρία σε χρηματοδοτικές προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων.


USV

Dr. Marian DRAGOI
Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας και επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας Δασών & Περιβάλλοντος. Από το έτος 1997 διδάσκει Τεχνολογία της Πληροφορίας, Δασική Διαχειριστική και Δασική Οικονομική στη Σχολή Δασολογίας και εργάζεται σε διάφορα Ερευνητικά και Συμβουλευτικά Προγράμματα, τα οποία εστιάζουν στη Δασική Πολιτική και στην Οικονομία του Περιβάλλοντος. Το έτος 1997 αποφοίτησε από το θερινό σχολείο του Ιδρύματος Διεθνούς Ανάπτυξης του Harvard με πτυχίο στην Οικονομία του Περιβάλλοντος, και το έτος 2000 έλαβε την υποτροφία Fullbright, από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της North Carolina, όπου σπούδασε και ανέπτυξε μέσα και εργαλεία προσανατολισμένα στην αγορά, για την αειφορική δασική διαχείριση. Έχει εργαστεί ως τοπικός εμπειρογνώμονας, στη Παγκόσμια Τράπεζα, για την υποστήριξη των Συνεταιρισμών και Ενώσεων των δασοκτημόνων , καθώς και για την ανάπτυξη μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την αειφορική διαχείριση των δασών. Υπήρξε επικεφαλής της ομάδας του έργου FP7, FORMIT (αύξηση της συνεισφοράς των δασών στη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από Ελβετικά Κεφάλαια. Επίσης, διεξήγαγε τρία προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ερευνητική Αρχή της Ρουμανίας , ενώ παρευρέθηκε σε δύο COST (European Cooperation in Science and Technology) δράσεις. Παρέδωσε μαθήματα σε αγρότες, που είχαν υποβάλλει αιτήματα οικονομικής υποστήριξης, για διάφορα έργα, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Dr. Cezar TOMESCU
Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Δασολογίας του USV. Από το έτος 2002 διδάσκει Βοτανική, Φυτοπαθολογία και Φυσιολογία Φυτών, Αρχιτεκτονική Τοπίου και Δασικό Σχεδιασμό, Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Πιστοποίηση Δασών. Το 2006, πήρε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στη Βιολογία, με ειδίκευση στην Οικολογία και στη Προστασία του Περιβάλλοντος. Εργάστηκε σε περισσότερες από 12 ομάδες υλοποίησης έργου και έχει συμμετάσχει σε αρκετές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μαζί με τις αρμόδιες αρχές και λοιπούς ενδιαφερόμενους.

Dr. Ana-Maria COZGAREA
Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και επικεφαλής του Κέντρου Εκμάθησης Γλωσσών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στην Επικοινωνία και στη Σημειωτική και Διδακτορικό Τίτλο στη Γλωσσολογία. Δημοσίευσε επιστημονικές εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος διαφόρων διεθνών επιτροπών επιστημονικών εκδηλώσεων για την εκπαίδευση, επαγγελματικών ενώσεων, και κριτικός επιστημονικών περιοδικών, εξωτερικός αξιολογητής COST (European Cooperation in Science and Technology) δράσεων και ελεγκτής της αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι κύριες έρευνες της εστιάζουν σε καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, μικτές μαθησιακές μεθόδους, βιώσιμη εκπαίδευση, μαθησιακή συμπεριφορά και ακαδημαϊκή και επαγγελματική επικοινωνία. Υπήρξε Υπεύθυνη Έργου ή/και μέλος ομάδων εφαρμογής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων, όπως π.χ. COSME, Erasmus+, EEA Grants, FP7.

Dr. Constantin FILOTE
Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Αυτοματισμών του Πανεπιστημίου Stefan cel Mare της Suceava. Είναι πτυχιούχος (1988) αλλά και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (1997) στην Ηλεκτρονική και τις Επικοινωνίες, από το Πολυτεχνείο του Iasi της Ρουμανίας. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα, βρίσκονται στο πεδίο του Υπολογιστικού Νέφους, της Ψηφιακής Επεξεργασία Σήματος, της Διεργασίας Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης και Μηχανική Εκπαίδευση. Συντάκτης και από κοινού συντάκτης (συν-συντάκτης) περισσότερων από 120 τεχνικών εργασιών σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και επιστημονικών περιοδικών (56 ISI Web of Science), 4 Εθνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, 7 εφαρμογών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, καθώς επίσης 8 βιβλίων και κεφαλαίων βιβλίων. Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Έργου (FP7-ICT-10-2013.1.6-610576-NUBOMEDIA) και ερευνητής/οικονομικά υπεύθυνος σε διάφορες Εθνικές και Διεθνείς χρηματοδοτούμενες έρευνες


MAKRO

İbrahim Doğan İncesulu
Ιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας. Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πολυτεχνείου της Μέσης Ανατολής. Έχει περισσότερα από 30 τριάντα χρόνια εμπειρίας ως σύμβουλος μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων της Τουρκίας, εργολάβων για διεθνή έργα, επιχειρηματικών ομάδων και ιδρυμάτων για ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων, για τη διεθνοποίηση, για συγχωνεύσεις και εξαγορές, για διεθνές εμπόριο και προώθηση αγαθών, για χρηματοοικονομική διαχείριση, για προϋπολογισμούς και εκτιμήσεις αξίας κ.α. Διεξήγαγε και καθοδήγησε διάφορα προγράμματα κατάρτισης για νέους επιχειρηματίες, προετοίμασε προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό, παρείχε συμβουλές σε προγράμματα τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διαχειρίστηκε διάφορα προγράμματα.

İpek İncesulu
Ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια στη MAKRO. Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πολυτεχνείου της Μέσης Ανατολής και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Colorado. Διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην οικονομία της ανάπτυξης, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, στη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και κυρίως στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Esra Taşçı
Αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο της Μέσης Ανατολής και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Binghamton State των Ηνωμένων Πολιτειών στα σημαντικά θέματα της Παγκόσμιας Πολιτικής και των Διεθνών Σχέσεων. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διεθνοποίηση και την Επικοινωνία των χωρών της Μεσογείου, από το Πανεπιστήμιο της Perugia της Ιταλίας. Έχει εργαστεί σε πολλά χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα, σε διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως διεθνοποίηση, ανάπτυξη επιχειρήσεων, τομεακή έρευνα, αξιολόγηση αγοράς, συντονίστρια κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Ozan İncesulu
Αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο της Μέσης Ανατολής ως μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, βοηθώντας στην ανάπτυξη και στην άνθηση της δι-υπηρεσιακής τους επικοινωνίας και ολοκλήρωσής τους, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο εντός και μεταξύ διαφόρων τμημάτων κατά την εργασία του, βελτιώνοντας τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτά. Η εργασία του, τόσο στη MAKRO όσο και στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Έργα που συμμετέχει, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη Τεχνολογία της Πληροφορίας.


CTFC

Rosa M. Ricart
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας, Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Πρόληψη Επαγγελματικού Κινδύνου, με παιδαγωγική εκπαίδευση. Υπεύθυνη της Εθνικής Ισπανικής Υπηρεσίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δασικών και Περιβαλλοντικών Δεξιοτήτων (EFESC). Εμπειρία στο πεδίο της εκπαίδευσης και στις δραστηριότητες κατάρτισης και ειδικότερα στην εκπαίδευση αξιολόγησης και πιστοποίησης, όχι μόνο στο δασικό τομέα αλλά και σε πολλές πτυχές απόκτησης δεξιοτήτων στο αγροτικό περιβάλλον.

Mr. Carles Lorca
Τεχνολόγος Γεωπόνος. Είναι ο τεχνικός της Εθνικής Ισπανικής Υπηρεσίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δασικών και Περιβαλλοντικών Δεξιοτήτων (EFESC). Επίσης έχει διδάξει για περισσότερα από 15 χρόνια στο VET Κολέγιο Γεωργίας και Δασοκομίας και έχει ειδικευθεί σε πιστοποιήσεις δεξιοτήτων και ικανοτήτων του δασικού τομέα, ως εκτιμητής του EFESC. Στο CTFC εργάζεται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το Erasmus+ και το POTECFA, τα οποία βασίζονται στις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές πτυχές των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων κατάρτισης και των επαγγελματικών πιστοποιήσεων του αγροτικού και του δασικού τομέα. Ομιλούσες γλώσσες: Καταλανικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Αγγλικά.


INTEGRA

Dr. Martin Kilgus
Εργάζεται στο Πρόγραμμα ως Υπεύθυνος Έργου και συμμετέχει στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα. Έχει επιστημονικό υπόβαθρο στις Πολιτικές Επιστήμες, στην Επικοινωνία και τις Διεθνείς Σχέσεις. Εργάστηκε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στη δημοσιογραφία, στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη και είναι ειδικός στο πεδίο της διεθνούς μετανάστευσης, της ένταξης/ενσωμάτωσης και της ανάπτυξης, σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, και την ευέλικτη και αειφορική πολιτιστική ανάπτυξη. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και έχει σπουδάσει στη Stuttgart της Γερμανίας και στην Washington D.C., των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Andrea Jelic
Σπούδασε εθνολογία και φιλοσοφία. Είναι ειδικός στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης Filderstadt , με το Πράσινο Κόμμα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη τοπική και περιφερειακή ένταξη, στο δικαίωμα των γυναικών να σπουδάσουν, στη συμπερίληψη και των γυναικών-μεταναστών στην πολυ-πολιτισμική γνώση, στη κληρονομιά και στη βιωσιμότητα. Στο Πρόγραμμα VALOR εργάζεται ως ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια.

Madeleine Bianchi
Αποφοίτησε από τη σχολή χρηματοοικονομικής διαχείρισης και κατέχει πτυχίο στη ψυχοθεραπεία, με εξειδίκευση στη στην εργασία με γυναίκες-μετανάστες. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία ως εθελόντρια δασκάλα και στο Πρόγραμμα VALOR παρέχει υπηρεσίες ως ερευνήτρια και τεχνικός.

Ruben Agyekum
Φοιτητής στη Διαχείριση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και στο πρόγραμμα VALOR παρέχει υπηρεσίες τεχνικού.

Ahed Özkoc
Σπούδασε Μηχανική και Τεχνικό Σχεδιασμό στη Συρία, πριν έρθει στη Γερμανία όπου εργάστηκε ως διευθύντρια, σύμβουλος αλλά και ως ομότιμη εθελόντρια. Στο Πρόγραμμα VALOR παρέχει υπηρεσίες ως υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης.

Brigitta Reiner
Σπούδασε Εθνολογία και Ιστορία στη Μέση Ανατολή, έχει εκπαιδευτεί ως νοσηλεύτρια σε νοσοκομεία και είναι ενεργή εθελόντρια στο πεδίο της πολιτιστικής και της κοινωνικής εργασίας, για πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει εξειδικευθεί στη τοπική αγροτική κληρονομιά, στο αστικό πράσινο και στην ευέλικτη ανάπτυξη. Στο Πρόγραμμα VALOR παρέχει υπηρεσίες ως βοηθός διοικητικού υπευθύνου.Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αρέσει σε %d bloggers: