Το Έργο

Η Συμμαχία Γνώσης του έργου VALOR, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων, για την κάλυψη τομεακών απαιτήσεων που προκύπτουν από το σύνολο των Ευρωπαϊκών Χωρών, στις οποίες η φυσική κληρονομιά βρίσκεται σε σημαντικό οικονομικό επίπεδο, καλή και στρατηγική αντιπροσώπευση από τους συνεταίρους του έργου και από τις χώρες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την πρόκληση της προστασίας της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής παράδοσης, και ενισχύοντας στο μεταξύ την κοινωνικο-οικονομική πρόοδο των εμπλεκόμενων κοινοτήτων.


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αρέσει σε %d bloggers: