Περιγραφή Έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ονομασία VALOR προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «Αξιοποίηση των αρχαίων γεωργικών τεχνικών στην ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία». Είναι ένα έργο, το οποίο συνιδρύθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ Knowledge Alliance και διαρκεί από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2022.

Το έργο στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων για την κάλυψη τομεακών απαιτήσεων που προκύπτουν από εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η φυσική κληρονομιά έχει ισχυρό οικονομικό επίπεδο, εκπροσωπείται επαρκώς και με στρατηγική από τους εταίρους και τις χώρες τους που συμμετέχουν στο έργο, στις οποίες αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η πρόκληση της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και των πολιτιστικών παραδόσεων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η κοινωνικοοικονομική πρόοδος των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων.

Ειδικός στόχος του έργου VALOR είναι να προωθήσει την εφαρμογή ενός συμβατού εκπαιδευτικού μοντέλου που θα οδηγεί σε καινοτόμα προγράμματα σπουδών για την υποστήριξη της ποιότητας και της αρχαίας παράδοσης που προστατεύει την αγροτική παραγωγή, ως βασική δραστηριότητα που οδηγεί στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Το έργο VALOR θα αναπτύξει ένα πλαίσιο ικανοτήτων των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών σε επαγγελματικά προφίλ συμβατά με τις απαιτήσεις του NQF και του ECVET.

Τα 2 προγράμματα σπουδών θα είναι:

◾ «Διαχειριστής ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας» (ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για εκπαιδευτές), από όπου θα προκύπτουν υψηλής ειδίκευσης εμπειρογνώμονες στην αειφόρο Γεωργία.

◾ «Τεχνικός ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας», από το οποίο θα προκύπτουν Αγρότες με ευαισθησία στην αειφορία στη Γεωργία, ο οποίος θα υποστηρίζει τους αγρότες/νέους αγρότες να βελτιώνουν τις ικανότητές τους και να διατηρούν, να αξιοποιούν και να προωθούν τις τοπικές παραδοσιακές ταυτότητες και οικονομίες.»


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αρέσει σε %d bloggers: