Αποτελέσματα

Το Έργο VALOR θα:

  1. Αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος για ελαστικότητα και αειφορία,
  2. Δημιουργήσει OER κύκλους μαθημάτων, οι οποίοι θα παραληφθούν μαζικά, με παραδοσιακές, μεικτής μάθησης και VOOC μεθόδους,
  3. Επικυρώσει τους σκοπούς και θα οργανώσει ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων πιλοτικής μορφής, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ρουμανία και στη Γερμανία.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αρέσει σε %d bloggers: