Στόχοι

Ο ειδικότερος σκοπός του Έργου VALOR, είναι η προώθηση της εφαρμογής ενός συμβατού εκπαιδευτικού μοντέλου, ως αποτέλεσμα ενός καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης, ώστε να ενισχύσει τη ποιότητα και την αρχαία παράδοση, να περιφρουρήσει και να εξασφαλίσει την αγροτική παραγωγή, ως τη βασική δραστηριότητα που θα οδηγήσει στη ελαστικότητα και την αειφορία.
Το Έργο VALOR θα αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα αντιστοιχεί στα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, που πληρούν τις NQF και ECVET απαιτήσεις.

Αρέσει σε %d bloggers: