Διαδικτυακό διεθνές συνέδριο VALOR

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος VALOR (Valorisation of ancient farming techniques in resilient and sustainable agriculture), ERASMUS+, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου διοργάνωσε την Πέμπτη 10/02/2022, το διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο «Strategic planning for socio-educational and professional development: learning modules, training courses and research experiences & initiatives for a sustainable future».

Οι 85 συμμετέχοντες, προερχόμενοι από επτά χώρες, παρακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικά με την πρόοδο ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές από παρόμοιες πρωτοβουλίες 4 άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η υιοθέτηση και η εφαρμογή των οποίων, μπορεί να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αρέσει σε %d bloggers: