Καλώς ορίσατε στο VALOR

Αξιοποίηση των αρχαίων καλλιεργητικών τεχνικών στην ευέλικτη και αειφόρο γεωργία

To έργο VALOR προωθεί την ανάκτηση, τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση των αρχαίων τοπικών καλλιεργητικών συνθηκών, μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, που υποστηρίζει και ενισχύει την αύξηση των ικανοτήτων εκπαιδευτών και γεωργών, να διατηρήσουν και να προστατέψουν αρχαίες τεχνικές/μεθόδους παραγωγής και να αξιοποιήσουν και να προάγουν τοπικές παραδοσιακές ταυτότητες και οικονομίες

undefined

undefined

612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA


Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


VALOR Αξιοποίηση των αρχαίων καλλιεργητικών τεχνικών στην ευέλικτη και αειφόρο γεωργία


Αναφορές       Νομική Σύσταση
Πολιτική Απορρήτου
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Μείνετε συντονισμένοι με το VALOR

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε συνεχή πληροφόρηση για τις πρωτοβουλίες του Προγράμματος VALOR.Όλο το υλικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
υπό την άδεια της Creative Commons CC BY-NC-ND.