Personel

P1

PNGSL

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

İTALYA

P2

ONPMA

FOREAS DIAXEIRISIS ETHNIKOU DRUMOU OLYMBOU

YUNANİSTAN

P3

NSWMN

NATURPARK SCHWARZWALD MITTE/NORD E.V.

ALMANYA

P4

UTH

PANEPISTIMIO THESSALIAS

YUNANİSTAN

P5

USV

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

ROMANYA

P6

MAKRO

MAKRO YONETIM GELISTIRME DANISMANLIK LTD. STI.

TÜRKİYE

P7

CTFC

CONSORCI CENTRE DE CIENCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA

İSPANYA

P8

SYNTHESIS

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LTD.

KIBRIS

P9

INTEGRA

INTEGRA FILDER E.V.

ALMANYA


undefined Personeli görüntülmek için yukarıdaki tabloda ilgili ortağın ismi üzerine tıklayın.


PNGSL

Elena Curcetti
Gıda Bilimi ve Teknolojisi Derecesi. Temelde sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek için birçok proje ve programın yönetiminde aktiftir. VALOR projesinin koordinasyon proje yöneticisidir.

Pina Leone
Fen Bilgisi Eğitimi derecesi. Çevre Eğitimcileri. İdari konularda aktif olarak birçok UE projesinde iç koordinatörlük yapmıştır. Çoğunlukla paydaşların faaliyetleri ve katılımı konuları ile Çevre Eğitim programlarını takip etmiştir.

Giorgio Davini
Tarım Bilimleri Derecesi. Temelde sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek için proje ve programların hazırlanmasında aktif; çiftçiler ve teknik yardım faaliyetleri ile Parktaki yerel gıda ürünlerinin programlarının koordinasyonuyla ilgilenmektedir.

Luca Schillaci
Tarım Bilimleri Derecesi. Çiftçiler ve teknik yardım faaliyeti ile devam eden toplantı serileriyle Park’ın yerel katılımcılarını hedefleyen proje ve programların hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgilenmektedir.


NSWMN

Karl-Heinz Dunker
Ormancılık derecesi. Merkezi / Kuzey Doğa Parkı Kara Orman Genel Müdürü.

Yvonne Flesch
Doğa parkı mezunu coğrafyacı ve genel müdür yardımcısı. Doğa parkında sürdürülebilir bölgesel kalkınma departmanına başkanlık ediyor.

Michaela Blank
Yabancı dil sekreteri olarak eğitim görmüş. Doğa parkının sekreteryasından sorumludur.

Bianca Brosch
Sürdürülebilir bölgesel kalkınma derecesi. Doğa parkı pazarları ve Doğa parkı sahipleri gibi parkın bölgesel pazarlama projelerinden sorumludur.

Jochen Denker
Tarih derecesi. Doğa parkındaki basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinden sorumludur.


UTH

Dr. Nikolaos Katsoulas (bay)
Tesalya Üniversitesi’nde Profesör (Agronomi Lisans-Yüksek Lisans-1997, Ziraat Mühendisliği Doktora-2002), Tarımsal Yapılar ve Çevre Kontrol Laboratuvarı Direktörü. 15 yıldan fazla Akademik, Araştırma ve Öğretim deneyimine sahiptir. Araştırma ilgi alanları arasında teknolojiler, otomasyonlar, seralarda tasarım, modelleme ve kontrol, sulama planlaması, hidroponik ve aquaponik sistemler, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları, mikroalg üretimi ve diğerleri yer almaktadır. 40’tan fazla AB ve Ulusal (Yunanca) fonlu araştırma projesine katılmış ve 200’den fazla yayın yayınlamıştır (hakemli dergilerde 60’tan fazla,> 1200 üçüncü tarafın atıfları, h-endeksi = 20).

Mr. Charalampos Samantzis (bay)
2004 yılında Kariyer Ofisi’nden ve çeşitli AB proje girişimlerinde Avrupa Proje Koordinatörü’nden sorumluyken Tesalya Üniversitesi CIE’sinde Genel Müdür olarak çalıştı. Girişimcilik projelerinde güçlü bir deneyime sahip olup, Yunanistan’daki son 10 yıldır Erasmus Genç Girişimciler projesine (EASME) katılmakta ve koordine etmektedir. Kariyer Hizmetleri Ofisi için strateji ve uygulama planının geliştirilmesinden sorumlu olan Samantzis, Tesalya Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilere eğitim ve istihdam olanakları sunmakla ilgilenen kuruluşların temelini geliştirmek ve genişletmekten de sorumluydu.

Mr. Eleni Vezali (bayan)
Ekim 2015’ten 2018’e kadar UTH Hayatboyu Öğrenme Merkezi / Mesleki Eğitim Merkezi’nde Proje Yöneticisi / Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Halen CIE’de bir dizi Avrupa Erasmus + Projesinde proje yöneticisi ve mali süpervizör olarak çalışmaktadır. Genç Girişimciler için Erasmus (EASME), GIG (DG İstihdam), oCITY (Erasmus + Bilgi Ortaklıkları) ve çok daha fazla projede çalışan Vezali, Uygulamalı Ekonomi ve Finans alanındaki çalışmaları göz önüne alındığında, programların finansal yönlerinin yanı sıra teknik ve araştırma bölümlerine de yardım etmektedir.

Dr. Dimitrios Papanastasiou (bay)
Tesalya Üniversitesi’nde bilim görevlisidir. Çevresel Fizik Yüksek Lisansı ile Atmosferik Kirlilik ve Meteoroloji Doktora derecesi olan bir fizikçidir. İlgi alanları arasında hava kalitesi ve (agro) meteoroloji bulunmaktadır. Kentsel ve kırsal alanlar ile binalarda çevresel parametrelerin izlenmesi ve tarım-hayvancılık uygulamaları ile üretiminde çevresel parametrelerin kullanılması konusunda geniş deneyime sahiptir. 23 araştırma, geliştirme ve ağ oluşturma projesine, üniversitelerde ve teknolojik eğitim kurumlarında 18 yıllık öğretim deneyimine sahip olup, yetişkin eğitmen olarak 8 yıllık deneyimi ve 12 yıllık araştırma deneyimi bulunmaktadır. Hakemli uluslararası bilimsel dergilerde 29 bildiri ve konferans bildirilerinde 65 bildiri yayınlamıştır (> 350 üçüncü taraf alıntısı, h-endeksi = 9). Uygulamalı eğitim konusunda uzman ve sertifikalı bir eğitmendir.

Dr. Dimitrios Antoniadis (bay)
Tesalya Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Kırsal Çevre Bölümünde bilim görevlisidir. Ziraatçi (2001), MSc Bitki Koruma ve Doktora Biyoklimatoloji. Ayrıca Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Tesalya Üniversitesi Mimari Mühendislik Bölümü mezunudur. Araştırma alanları Kentsel Yeşillik, Bitki Koruma ve Seraların hava ortamının yönetimi üzerinedir. Kentsel Yeşilliklerin oluşturulması ve korunması ile Bitki Koruma alanında geniş deneyime ve Biyoloji, Fitopatoloji ve Biyoklimatoloji öğretim deneyimine sahiptir. 9 araştırma projesine katılmış ve hakemli uluslararası bilimsel dergilerde 4 bildiri ve konferans bildirilerinde 4 bildiri olmak üzere bildiriler yayınlamıştır. Ayrıca Volos Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanıdır.

Mr. Georgios Miliokas (bay)
Tesalya Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Kırsal Çevre Bölümünde Bilim görevlisi. Agronomist (Agronomy BSc-2013, Phytomedicine-2015 MSc). İlgi alanları; Entegre Zararlı Yönetimi, Bitki Koruma, Seraların hava ortamının yönetimi. 7’den fazla AB ve Ulusal araştırma projesinde yer alırken, ana çalışma alanı mahsul algı sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, projelerin web sitelerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile dağıtım materyali tasarlanmasıdır.

Mrs. Elli Armira (bayan)
Temmuz 2018’den bu yana Tesalya Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Çevre Kontrol Laboratuarı’nda görev yapmaktadır. Yönetim Bilimleri ve Ekonomi Fakültesi, Kütüphane Bilim ve Bilgi Sistemleri alanında yaptığı çalışmalar ile Bilgi Yönetimi alanında geniş deneyim sahibi olmuştur. Mesleki geçmişi idari ve mali asistan olarak araştırma projelerine katılımı içermektedir. Tarımsal Yapılar ve Çevre Kontrol Laboratuvarı ile ilgili 15’ten fazla AB ve Ulusal projenin yönetiminde yer almıştır. Çalışma alanı; araştırma projeleri için destekleyici eylemlerin sunumu yanı sıra bunların idari yönetimini, diğer kamu ve özel araştırma kuruluşlarına tanıtım ve yayma eylemleri, finansman fırsatlarının araştırılması, araştırma programlarının tekliflerinin finansmanına destek olmayı içermektedir.


USV

Dr. Marian DRAGOI (bay)
Orman Fakültesi ile Doçent ve Orman ve Çevre Koruma Bölüm Başkanıdır. 1997 yılından bu yana Orman Fakültesi ile Bilgi Teknolojileri, Orman Yönetimi ve Orman Ekonomisi dersleri vermekte, orman politikası ve çevre ekonomisi odaklı farklı araştırma ve danışmanlık projelerinde çalışmaktadır. 1997 yılında, Harvard Uluslararası İktisat Enstitüsü’nün çevre ekonomisi yaz okulunu Fulbright bursu alarak ve 2000 yılında North Carolina State Üniversitesi’nde, sürdürülebilir orman yönetimi için pazar odaklı araçlar okumuş ve geliştirmiştir. Orman sahiplerinin derneklerini destekleme ve sürdürülebilir orman yönetimi için farkındalık kampanyası geliştirme konusunda Dünya Bankası’nda yerel uzman olarak çalışmıştır. İsviçre Fonları tarafından finanse edilen FP7 projesi olan FORMIT’in (ormanın iklim değişikliğini azaltmaya katkısını artırın) takım lideri olmuştur. Romen araştırma otoritesi tarafından finanse edilen üç proje yürütmüş ve iki COST eylemine katılmıştır. Ulusal Kırsal Kalkınma Programı aracılığıyla farklı projelere mali destek almak için başvuran çiftçilere kurs vermiştir.

Dr. Cezar TOMESCU (bay)
USV Orman Fakültesinde Doçent olmuştur. 2000 yılından bu yana Botanik, Fitopatoloji ve Bitki Fizyolojisi, Peyzaj mimarlığı ve orman tasarımı ve biyoçeşitliliğin korunması ve ormanların sertifikalandırılmasını öğretmektedir. 2006 yılında Biyoloji alanında doktorasını alarak, Ekoloji ve çevre koruma alanında uzmanlaşmıştır. 12’den fazla proje uygulama ekibinde çalışmış ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çeşitli girişimlere yetkililer ve paydaşlar ile birlikte katılmıştır.

Dr. Ana-Maria COZGAREA (bayan)
Bilgisayar Bilimi, Elektronik ve Otomasyon Bölümünde Yardımcı Doçent ve Bilgisayar Destekli Dil Öğrenme Merkezi Başkanıdır. İletişim ve Göstergebilim alanında yüksek lisans ve Dilbilim alanında doktora derecesine sahiptir. Konferans bildirileri ve bilimsel dergilerde bilimsel makaleler yayınlamıştır. Eğitim, mesleki dernekler ve bilimsel dergiler, COST eylemlerinin Dış Değerlendiricisi ve Yüksek Öğrenim Kalite Değerlendirmesi Denetçisi gibi çeşitli uluslararası bilimsel etkinlikler komitelerinin üyesidir. Temel araştırmaları yenilikçi öğretim ve öğrenme yaklaşımları, karma öğrenme yöntemleri, sürdürülebilir eğitim, öğrenci davranışı, akademik ve profesyonel iletişim üzerine odaklanmaktadır. COSME, Erasmus +, EEA Grants, FP7 gibi programlarda proje yöneticisi veya AB projelerinin çeşitli uygulama ekiplerinin üyesi olarak çalışmıştır.

Dr. Constantin FILOTE (bay)
Stefan cel Mare Suceava Üniversitesi Bilgisayar Bilimi, Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesidir. Romanya Iasi Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Telekomünikasyon dalında BSc (1988) ve PhD (1997) derslerini almıştır. Başlıca araştırma alanları Cloud Computing, Dijital Sinyal İşleme, Süreç Modelleme ve Simülasyon, Mühendislik Eğitimi alanlarındadır. Bilimsel konferans bildirileri ve dergilerinde (56 ISI Web of Science), 4 ulusal patent, 7 başvuru patenti ve 8 kitap ve kitap bölümünün 120’den fazla teknik makalenin yazarı veya ortak yazarıdır. Çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma burslarında proje yöneticisi (FP7-ICT-10-2013.1.6-610576-NUBOMEDIA) ve araştırmacı / finansal uzman olarak çalışmıştır.


MAKRO

İbrahim Doğan İncesulu
Şirketin kurucusu ve yöneticisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Türk KOBİ’lerine uluslararası proje yüklenicilerine, endüstriyel proje ve iş projesi geliştirme ve yönetimi, uluslararasılaşma, birleşme ve satın alma, uluslararası ticaret ve pazarlama, finansal yönetim, bütçeleme, değerleme konularında danışmanlık konusunda 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. Genç girişimciler için çeşitli eğitim kursları vermenin yanı sıra, eğitim müfredatları ve materyalleri hazırlamıştır. AB teknik yardım projeleri başta olmak üzere birçok uluslar arası projelerde aktif rol almıştır.

İpek İncesulu
MAKRO’da araştırmacı ve eğitmen. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lsansını Colorado Üniversitesi Ekonomi bölümünde yapmıştır. Kalkınma ekonomisi, bölgesel kalkınma, iş girişimleri ve KOBİ’lerin uluslararasılaşması konularında, aynı zamanda destekli projelerin yönetiminde olağanüstü deneyimi bulunmaktadır.

Esra Taşçı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, ABD’deki Binghamton State Üniversitesi’nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler dalında eğitim görmüştür. İtalya’daki Perugia Üniversitesi’nden İletişim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Uluslararasılaşma, iş geliştirme, sektörel araştırma, pazar değerlendirmesi, eğitim koordinatörü gibi farklı alanlarda birçok AB ve ulusal projede uman olarak çalışmaktadır.

Ozan İncesulu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra çeşitli e-Ticaret şirketlerinde çalışarak, bunların sağladığı altyapı ve hizmetleri geliştirme, bölümler arası iletişimi ve entegrasyonu sağlama konularında aktif rol alarak büyümelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmuştur. MAKRO içerisinde AB projeleriyle ilgili olmak üzere bilgi teknolojileri alanında çalışmaktadır.


CTFC

Rosa M. Ricart
İngilizce Filoloji Derecesi, Mesleki Risk Önleme Yüksek Lisans derecesi ve Pedagoji eğitimi. Avrupa Ormancılık ve Çevre Becerileri Konseyi (EFESC) Ulusal Ajansı – İspanya’dan sorumlu. Ormancılık sektörüyle kısıtlı olmaksızın, aynı zamanda kırsal ortamlarda beceri kazanmanın çeşitli yönleriyle ilgili olmak üzere; özellikle eğitim değerlendirme ve sertifikasyonunda eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında deneyim.

Mr. Carles Lorca
(Ziraat Mühendisi) Avrupa Ormancılık ve Çevre Becerileri Konseyi’nin (EFESC) CTFC’deki İspanya Ulusal Ajansı teknisyenidir. Ayrıca 15 yılı aşkın bir süredir bir MEÖ Tarım ve Ormancılık yüksekokulunda öğretmenlik yapmaktadır. EFESC değerlendiricisi olarak ormancılık becerileri sertifikaları konusunda uzmanlaşmıştır. CTFC’de çevre eğitimi becerilerinin eğitim ve pedagojik yönlerine ve tarım ve ormancılık sektörü için profesyonel sertifikalara dayalı Erasmus + ve POTECFA gibi Avrupa projelerinde çalışmaktadır. Konuştuğu diller: Katalanca, İspanyolca, Fransızca ve İngilizce.


INTEGRA

Dr. Martin Kilgus
Proje yöneticisi olarak hizmet vermekte ve araştırma ve eğitim görevlerine katılmaktadır. Siyaset bilimi, iletişim ve uluslararası ilişkiler konusunda geçmişi vardır. Medya ve gazetecilik, mesleki eğitim ve gelişim alanlarında çalışmakta olup, kültürel miras, dayanıklılık ve sürdürülebilir kültürel kalkınma ile ilgili olarak uluslararası göç, entegrasyon ve kalkınma alanlarında uzmandır. AB proje yönetimi konusunda uzun bir geçmişi sahip olup, Almanya’nın Stuttgart kentinde ve ABD’de Washington D.C.’de eğitim hayatını tamamlamıştır.

Andrea Jelic
Etnoloji ve felsefe okumuştur. Sivil toplum gelişiminde uzman olup, Yeşil Parti Şehir Filderstadt Kent Konseyi üyesidir. Yerel ve bölgesel entegrasyon, kadın çalışmaları, göçmen kadınların topluma ve istihdama dahil edilmesi ile kültürler arası bilgi, miras ve sürdürülebilirlik konularında uzun bir geçmişe sahiptir. VALOR’da proje araştırmacısı ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Madeleine Bianchi
Finansal yönetimden mezundur. Aynı zamanda göçmen kadınlarla çalışmaya odaklanan psikoterapi diplomasına sahiptir. Gönüllü öğretmen olarak uzun süren bir deneyimi olup, proje araştırmacısı ve teknisyeni olarak görev yapmaktadır.

Ruben Agyekum
BT yönetiminde öğrencidir ve VALOR proje teknisyenidir.

Ahed Özkoc
yönetici, danışman ve gönüllü olarak çalıştığı Almanya’ya gelmeden önce Suriye’de mühendislik ve teknik tasarım eğitimi almıştur. VALOR için proje finans yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Brigitta Reiner
Orta Doğu etnolojisi ve tarihi üzerine çalışmıştır. Hastanelerde tıp hemşiresi olarak eğitim almış ve mülteci ve göçmenler için kültürel ve sosyal çalışma alanında aktif bir gönüllüdür. Yerel tarım mirası, kentsel bahçecilik ve kalkınma konularında uzmandır. VALOR projesinde yönetim asistanıdır.


Αρέσει σε %d bloggers: