Proje Ortakları

Bilgi Ortaklığı VALOR Avrupa ülkelerinden geniş bir ortaklık yapısıyla yürütülmektedir. İtalya, Yunanistan, Almanya, Romanya, İspanya, Kıbrıs ve Türkiye’den olmak üzere çok sayıda doğrudan proje ortağı ve bölgesel, ulusal ve Avrupa Parkları (kilit hedef istihdam pazarı olarak), eğitim kurumları, işletmeler ve bölgesel ve ulusal otoriteler ve şemsiye organizasyonlar dahil olmak üzere diğer ilgili ortakları bulunmaktadır.

P1

PNGSL

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

İTALYA

P2

NECCA

ORGANISMOS FYSIKOU PERIVALLONTOS & KLIMATIKIS ALLAGIS

YUNANİSTAN

P3

NSWMN

NATURPARK SCHWARZWALD MITTE/NORD E.V.

ALMANYA

P4

UTH

PANEPISTIMIO THESSALIAS

YUNANİSTAN

P5

USV

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

ROMANYA

P6

MAKRO

MAKRO YONETIM GELISTIRME DANISMANLIK LTD. STI.

TÜRKİYE

P7

CTFC

CONSORCI CENTRE DE CIENCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA

İSPANYA

P8

SYNTHESIS

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LTD.

KIBRIS

P9

INTEGRA

INTEGRA FILDER E.V.

ALMANYA


undefined Ortaklar hakkında daha fazla bilgi almak için yukarıdaki tabloda ilgili ortağın ismi üzerine tıklayın.


PNGSL

undefined

Gran Sasso e Monti della Laga Milli Parkı bölgenin doğal ve sosyal mirasının korunmasını ve değerlendirilmesini garanti etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan faaliyetler yürütmektedir. Kuruluş, bu faaliyetleri geleneksel dokunun korunmasını ortak ve paylaşılan bir hedef haline getirmek için yerel topluluklarla kalıcı bir etkileşim içinde yürütülmektedir. Parkların ana faaliyet alanları hayvan ve bitkisel mirasın yönetimi ve korunması, araştırma kurumlarıyla iş birliği içerisinde bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi, çevresel sürdürülebilir ve iyileştirme için eylemlerin geliştirilmesidir. Koruma alanında park yönetimi büyük memelilerin yeniden üretilmesi, izlenmesi ve korunması için stratejik projelerin yanı sıra, özellikle Topluluk çıkarları dahil olmak üzere küçük türlerin korunmasını desteklemek için kapsamlı araştırmalar AB tarafından finanse edilen projeler ile yürütmektedir. PNGSL alanı; hayvancılık, yakacak odun ve kestane üretimi ve ayrıca dağ rekreasyon (esas olarak yürüyüş) faaliyetleri için kullanılan kayalık sırtlar, zirveler, orman ve otlaklarla farklı olarak karakterize edilen bir Güney (Gran Sasso) ve bir Kuzey (Laga Dağları) aralığı tarafından oluşmuştur. Park alanının büyük bir kısmı bölge sakinlerine ve çoğunlukla otlaklar ile ormanlık alanın çoğuna sahip topluluklara aittir.

P1-PNGLS, VALOR Bilgi Ortaklıkları Projesinin koordinatörüdür.

www.gransassolagapark.it


NECCA

2002 yılında bir yasa ile kurulan Doğal Çevre ve İklim Değişikliği Ajansı (NECCA), Yunan Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın doğrudan gözetimi altında faaliyet gösteren, kamu yararına, kar amacı gütmeyen, özel yasalarla yönetilen bir tüzel kişiliktir. Amacı, Olympus Milli Parkı’nın ve yetki alanının genel anlamda korunması ve yönetimi olup, aynı zamanda Olympus Dağı Biyosfer Rezervinin yönetiminin üstlenilmesidir.
ODoğal Çevre ve İklim Değişikliği Ajansı’nın kurulduğu sırada, koruma derecesi ile ziyaretçiler ve yerel sakinlere izin verilen faaliyetlerle ilgili olarak belirlenmiş bölgelere (A’, B’ & C’ Koruma Bölgeleri) sahip olan yaklaşık 23.500 hektar alandı. 2018’de oylanan yeni bir yasaya göre, Ajansın sorumluluk alanı neredeyse üç katına çıkmıştır. Bugün yaklaşık 70.000 hektarlık bir alana sahip ve dört adet daha NATURA 2000 korumalı alan eklenmiştir.
Doğal Çevre ve İklim Değişikliği Ajansı Litochoro’da (Pieria ili), Olympus Dağı’nın eteklerinde yer almaktadır. Yetkili bölge altı belediye ve üç bölgesel birime yayılmıştır. Halihazırda, ilgili makam ve kuruluşların (ormancılık bölümleri, yerel belediyeler, bölgesel birimler, bakanlıklar, STK’lar, Bilimsel Topluluklar vb.) temsilcilerinden oluşan 7 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve 15 personel istihdam edilmektedir.
Ajansın ana çalışma alanları aşağıdakileri içermekte olup, ancak bunlarla sınırlı değildir: a) Ulusal Park ve Biyosfer Rezervinde ve ayrıca tüm yetki alanında yönetim eylemlerinin ve planlarının uygulanması b) önemli türlere, habitatlara odaklanan izleme programlarının uygulanması, baskılar, vb., c) yerel toplumda çevre bilincinin arttırılması ve çevre eğitim programlarının sunulması, d) korunan alanın denetlenmesi ve devriye gezilmesi, e) hem ziyaretçilere hem de yerel topluma bilgi sağlanması, f) korunan alanın içinde veya yakınında gerçekleşen herhangi bir iş veya faaliyet için alınması gereken çevre izinlerine görüş sağlanması (olumlu ve / veya negatif).
Patikalar, köprüler, etiketler, farklı kaynaklardan gelir sağlanması (bilet, tur rehberliği, kalite etiketi temini vb.) ile yerel veya Avrupa Finansal Projelerine katılım gibi inşaat projeleri ikincil sorumluluklar olmakla birlikte ajansın sürdürülebilirliği için önemlidir.


NSWMN

undefined

Kapsamlı ormanlar, açık vadiler, zengin bir tarih: Yüzyıllar içinde yetişen Kara Orman kültürel manzarasını korumak ve itinayla geliştirmek için 2000 yılında Kara Orman Doğa Parkı Merkezi / Kuzey kuruldu. Amacı manzara güzelliğinin eşsizliğini korumak olup, aynı zamanda doğa dostu turizm geliştirme teklifleri desteklemektir.
Doğa parkı yerel toplumun kooperatifleşmiş yasal yapısında olup, başkanlığı bölgesel ormancılık komisyonunun bir üyesi yürütülmektedir. Kooperatif üyeleri doğa parkı içinde yer alan 106 yerel topluluk, 7 kırsal bölge yetkilisi ve 2 kasaba konseyinin yanı sıra bir dizi dernek ve kişidir.

Tabiat parkının üç sütunu

Doğayı korumak ve somut hale getirmek
Büyük bir koruma alanı olarak, doğa parkının ana görevlerinden biri, Kara Orman’daki doğayı ve manzarayı korumak ve aynı zamanda insanlar için somut bir hale getirmektir. Doğa parkı bu nedenle aktif koruma ve bakım önlemlerinin yanı sıra çocuklar, gençler ve yetişkinlere doğayı tanıtan programları desteklemektedir.

Doğa parkını aktif olarak deneyimleyin
Doğa parkı Kara Orman’ı aktif olarak yaşamak isteyen herkes için bir cennettir. Doğa parkı çalışmalarının odak noktalarından biri modern ve doğa dostu bir altyapının oluşturulmasıdır. Çeşitli, farklı ve sertifikalı yürüyüş ve temalı yollar, dağ bisikleti turları ve bisiklet yolları, çocuklar için macera parkurları ve eşsiz manzaralar doğa parkını temsil etmektedir.

Bölgesel pazarlama- kültürel çevrenin korunması
Doğa parkındaki kültürel manzara orman ve açık alanlar arasındaki tipik araz örtüsünün değişiminin önlenmesini sağlayan Kara Orman çiftçileri tarafından şekillendirilmektedir.

www.naturparkschwarzwald.de


UTH

37 Bölüm ve 8 Fakülteden THESSALY ÜNİVERSİTESİ (UTH), kendi kimliği olan ve ulusal eğitim sisteminde önemli konuma sahip bir üniversitedir. Tesselya Üniversitesi, 43 binden fazla öğrenciye lisans ve lisansüstü programlar ile özel araştırma ve iş alanlarında müfredat dışı modüller sunmaktadır. Tessalya Üniversitesi’nin ana misyonu; bilimsel bilginin araştırma yoluyla teşvik edilmesi ve yerel toplumun olduğu kadar çevrenin de kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktır. Uluslararası standartlara uygun olarak mükemmel araştırma performansı ile olduğu kadar olağanüstü bilimsel başarılarıyla da bilinmektedir.

www.uth.gr


USV

Suceava Stefan cel Mare Üniversitesi (USV), Romanya’nın kuzey doğusunda tanınmış bir yüksek öğretim ve araştırma kurumu olarak öne çıkaktadır. USV kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri, araştırma ve yenilikçilik, insani gelişme ve girişimcilik yoluyla bilginin yaratılmasını ve yayılmasını öne çıkarmakta ve aynı zamanda desteklemektedir. Faaliyetler üniversite yönetimi tarafından desteklenmekte ve üniversitenin farklı fakültelerindeki akademik personel tarafından uygulanmaktadır. Fakültelerimize genel bir bakış www.usv.ro adresinde bulunabilir.
Doktora programları 14 bilimsel alanı kapsamaktadır. USV’nin Araştırma Merkezleri uygulamalı araştırmaya yöneliktir. USV, AB ve uluslararası üniversitelerle iş birliği yoluyla uluslararası entegrasyonu artırmayı amaçlayan uluslararası açılımıyla kültürel çeşitliliği desteklemektedir. USV çeşitli akademik iş birliklerini de kapsayan bütünsel bir uluslararasılaşma stratejisine erişmeye çalışmaktadır. USV ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen stratejik değişikliklere ayak uydurmayı amaçlayarak, bilim ve teknoloji, sanat ve yazında bilimsel araştırma, geliştirme ve yenilikçilik rolünü üstlenmektedir. Bu ulusal ve uluslararası bağlamda USV kurumsal kalkınma ve bölgesel sosyo-ekonomik kalkınmaya katılımda bilimsel araştırmanın önemini yeniden ele almak için güçlü zihniyet ve algı dönüşümlerinin merkezindedir. USV araştırma ve yenilik, yerel kaynakların verimli kullanımı ve entegrasyonu, yerel toplumu desteklemek için ağlar ve altyapıların oluşturulması ve yüksek nitelikli ve özel uzmanların geliştirilmesine odaklanan çeşitli uluslararası projelere katılan dinamik bir Avrupa kurumudur. Avrupa Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma ağına entegrasyon bağlamında, uluslararasılaşma önceliklerimizden biridir.


MAKRO

MAKRO 1984 yılında kurulan ve Ankara’da yerleşik bir yönetim geliştirme ve danışmanlık şirketidir. Kuruluşundan bu yana şirket yerel ve bölgesel kurumlara araştırma, strateji ve planlama, eğitim hizmetleri vermekte ve dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere çeşitli gruplar için kişisel ve mesleki gelişim proje çalışmalarına katılmaktadır. Türkiye’deki faaliyetleri büyük ölçüde yerel ve bölgesel kurumlarla (ticaret ve sanayi odaları, bölgesel kalkınma ajansları, vb.) işbirliğine dayanmaktadır olup, sektörel ve inovasyon kapasite değerlendirmeleri, raporlama ve stratejik planlama gibi alanlardadır.
MAKRO bu kapsamda 100’den fazla proje geliştirmiştir. Şirket ayrıca, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde girişimcilik eğitimlerinin sağlanması konusunda da önemli tecrübeye sahiptir. MAKRO uzmanlığına dayanarak, yenilikçi girişimcilik geliştirme amacıyla; öz değerlendirme, e-Öğrenim ve iş fikri geliştirme adımlarından oluşan benzersiz bir öğrenme yolu metodu geliştirmiş olup halen bu metodoloji Türkiye’deki çeşitli kuluçka merkezleri, iş geliştirme merkezleri ile benzeri girişimlerde kullanılmaktadır.
2007 yılından bu yana MAKRO uluslararası kapsamda çeşitli programlar (EuropeAid, IPA, Erasmus +) çerçevesinde 20’den fazla Avrupa projesinde koordinatör ve ortak olarak yer almıştır. Projeler kapsamında özellikle sosyal entegrasyon, girişimci gelişimi (yenilikçi, sosyal ve göçmen girişimciliği dahil), mesleki gelişim ve çağdaş uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak genç ve yetişkin bireyler için yenilikçi eğitim programları geliştirilmiştir.


CTFC

Solsona’da (Lleida) bulunan Katalonya Orman Bilimi ve Teknoloji Merkezi (CTFC) başlangıçta Solsonès İl Konseyi ve Lleida Üniversitesi tarafından kurulmuştur. Daha sonra sırasıyla; Lleida Eyalet Konseyi, Katalan Araştırma ve Yenilik Vakfı, Katalonya Hükümeti, Barselona Otonom Üniversitesi, Barselona Eyalet Konseyi ve Solsona Kent Konseyinin katılımı sağlanmıştır. CTFC Katalonya Hükümeti yönetimine bağlı bir kamu girişimi olup, ormanlardan sorumlu bakanlığa bağlıdır. Katalan araştırma merkezlerinin (CERCA) bir parçasını oluşturur ve Katalonya Hükümeti (kamu teknolojisi geliştiricisi) tarafından akredite edilmiş bir TECNIO ajanıdır. CTFC’nin misyonu ulusal ve uluslararası düzeyde nihai başvuru merkezi olmak amacıyla orman sektörünün modernizasyonuna ve rekabet gücüne katkıda bulunmak, kırsal kalkınmayı teşvik etmek, araştırma ve bilgi ve teknolojilerinin topluma aktarılmasında mükemmel bir şekilde çevrenin sürdürülebilir yönetimini teşvik etmektir.

Bunu başarmak için üç program üzerinde örgütlenilmektedir: Çok fonksiyonlu orman yönetimi, peyzaj dinamikleri ve biyoçeşitlilik, yönetişim ve biyoekonomi.

Bu programlar dahilinde yapılan araştırmalar; çevresel fonksiyon dengesi, iklim değişikliğine uyum veya değer zincirleri boyunca rekabet gücü gibi araştırmalardır. Programlar kapsamında yürütülen faaliyetin bir kısmı FBS şirketi tarafından topluma aktarılmaktadır.

http://www.ctfc.cat/en


INTEGRA

undefined

INTEGRA e.V. Almanya’da Stuttgart ve Filderstadt merkezli bir göçmen kuruluşudur. INTEGRA Türk, Akdeniz, Arap ve Afrika kökenli göçmenlerle ve Almanya’ya gelen diğer mültecilerle çalışmaktadır. INTEGRA e.V. göçmenlerin entegrasyon amacıyla sosyal faaliyetler, eğitim hizmetleri, dil kursları, mesleki eğitim seminerleri, çevre projeleri, dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma, kültürel miras ve kültürel beceri ve bilginin korunması, sosyal katılım programları, özel eğitim atölyeleri ve istihdam edilebilirliğin geliştirilmesi için kişisel tavsiye ve rehberlikler sunmaktadır. Bu amaçla INTEGRA Stuttgart ve Filderstadt bölgelerindeki diğer idari ve sosyal kurumlarla doğrudan çalışmakta, kamu paydaşları ve karar vericilerle yakından bağlantı kurmaktadır. Çeşitli entegrasyon kurullarının ve konseylerinin üyesi olup, kamu politikası gelişimine danışmanlık yapmaktadır. INTEGRA ayrıca eğitimcileri, eğiticileri ve sosyal ve politik çarpanları eğitmektedir. INTEGRA Filderstadt’ta kendi öğrenme ve toplum merkezini işletmektedir.

Αρέσει σε %d bloggers: