Proje Açıklaması

VALOR, dayanıklı ve sürdürülebilir tarımda Kadim tarım tekniklerinin Değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Erasmus+ Bilgi İşbirliği programı kapsamında desteklenen, çeşitli kurumların bir araya gelerek, Kasım 2019’dan Ekim 2022’ye kadar yürütüğü bir projedir.

Proje; doğal mirasın güçlü bir ekonomik düzeye sahip olduğu tüm Avrupa ülkelerindeki sektörel gereksinimleri kapsayan, ülkeler tarafından iyi ve stratejik olarak kabul edilen biyoçeşitliliği ve kültürel gelenekleri koruma zorluğuyla karşı karşıya kalan ilgili toplulukların aynı zamanda sosyo-ekonomik ilerlemesini de destekleyen somut eylemlerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

VALOR projesinin özel amacı ise kaliteden ödün vermeden dayanıklılık ve sürdürülebilirliği sağlayan tarım üretimini muhafaza ederken, kadim gelenekleri desteklemek amacıyla yenilikçi müfredatla uyumlu bir eğitim modelinin uygulanmasıdır.

VALOR projesi, NQF (Ulusal Yeterlilik Çerçevesi) ve ECVET (Mesleki eğitimde Avrupa kredi sistemi) gereklilikleriyle uyumlu mesleki profillere karşılık gelen bir müfredat yeterlilik çerçevesi geliştirecektir.

Müfredat aşağıdaki gibi olacaktır:

Dayanıklı tarım sisteminde en yüksek kalitede uzman yetiştirilebilmesi amacıyla (eğitmenler için eğitim müfredatı olarak), ‘Dayanıklı ve sürdürülebilir tarım yöneticisi’

Sürdürülebilirlik bilincine sahip mevcut/yeni tarım işletmelerinin yerel geleneksel kimliklerini ve ekonomilerini koruma ve değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesinin desteklenmesi amacıyla ‘Dayanıklı ve sürdürülebilir tarım teknisyeni’

Αρέσει σε %d bloggers: